Buiten Spelen

speeltuinen in Rotterdam

Buiten Spelen wordt gezien als van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Daarbij spelen 2 zaken een grote rol: de mogelijkheden (op loopafstand) en de veiligheid aangaande speelplekken en speeltuinen.

Speeltuinen, speelplekken omgeven met een hek en een toegang, nemen daarbij een speciale plaats in. Deze zijn ooit gestart uit het besef van ouders en anderen die betrokken waren bij de opvoeding van kinderen, dat mogelijkheden om buiten te spelen van groot belang zijn.

Het belang om buiten te kunnen spelen is er altijd geweest. Nu vandaag, recent hebben oogspecialisten gewezen op het functioneren van de ogen, dit door het vele en intensieve gebruik van beeldschermen en de noodzaak dat een kind minimaal 1 uur per dag buiten speelt. Recente gegevens geven aan dat (jonge) ouders, een deel daarvan, de stad verlaten omdat veilig buiten spelen in de stad te weinig mogelijk is.

Speeltuinen zijn “oude” bewonersinitiatieven. Ouders, opvoeders namen zelf verantwoordelijkheid om speelplekken te realiseren en te beheren/exploiteren. Vaak in de vorm van een vereniging.

In Rotterdam wordt de verantwoordelijkheid voor speeltuinen weer expliciet teruggelegd bij ouders, verzorgers, buurtbewoners. Het motto: het is uw belang, dus u dient zorg te dragen voor de continuïteit. Kan u dat niet, dan houdt de speeltuin op te bestaan. Maakt u zich geen zorgen, stelt de gemeente, de speelplek kan worden gehandhaafd.

Er is sprake van toenemende spanningen. De meerwaarde van speeltuinen, deze wijze van organiseren, wordt steeds minder erkent door de gemeente. Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente al jaren de jaarlijkse prijsverhogingen niet compenseert. Feitelijk moet een speeltuin nog steeds het zelfde doen als 10 jaar geleden, met een hoeveelheid geld dat inmiddels minimaal 10% minder mogelijkheden biedt.

De gemeente, professionele, financiële en inhoudelijke goochelaars, benadrukken het belang van buiten spelen, geven aan dat het belang van speeltuinen wordt gezien, geven aan liever minder speeltuinen te willen, voor hetzelfde geld, met meer kwaliteit!

De vrijwilligers van speeltuinen houden zich dagelijks bezig met de speeltuin; het openhouden, het organiseren van activiteiten, het onderhouden van de speeltuin, enz.. Zij voelen en beleven dat Rotterdam zegt (de politiek en ambtenaren) dat buiten spelen, speeltuinen van groot belang zijn. De stad die zich profileert als niet lullen, maar poetsen geeft blijk van veel lullen over het belang van speeltuinen, zonder daarbij de daad bij het woord te voegen.

We hebben ruim 10 jaar moeten accepteren dat bezuinigingen noodzakelijk waren, er is enorm bezuinigd, maar stelt de gemeente dat had veel meer kunnen/moeten zijn. Tel je zegeningen! Van een stad als Rotterdam, veel verjonging, veel elan/ondernemingszin mag worden verwacht dat zij speeltuinen, de organisaties, herwaardeert en het buiten spelen in de vorm van speeltuinen betere randvoorwaarden biedt dan nu het geval is.

Henk Kosse

Betrokken bij speeltuinen en speeltuinwerk in Rotterdam

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *