Sterren voor Sociaal Ondernemen

Sociaal Ondernemen is gericht op de participatie van arbeidsgehandicapten. Op dit moment zijn dit mensen die via de Wajong regeling of met een Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)-indicatie in uw bedrijf kunnen werken. Realiseert u zich dat ook mensen met een handicap, inmiddels mogelijk al jaren in dienst en zonder enige aanvullende financiering ook gerekend worden tot deze groep.

De Websites www.sociaalondernemennederland.nl en www.sonwinkel.nl zijn gestart ter bevordering van de werkgelegenheid van mensen met een arbeidshandicap. De wetgeving in Nederland is zodanig dat werkgevers op basis van vrijwilligheid mensen met een arbeidshandicap kunnen betrekken bij hun arbeidsproces. Dit kan direct door mensen in dienst te nemen. Dit kan ook indirect door producten en/of diensten in te kopen bij Sociaal Ondernemers.

Daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden om bij te dragen aan de groei van de werkgelegenheid van mensen met een arbeidsbeperking.

Bedrijven kunnen zichzelf voorzien van een ster. Dit geeft aan in welke mate zij kunnen en willen voldoen aan het Sociaal Ondernemen.

De Gouden Ster

De Gouden ster kunt u zichzelf toebedelen omdat u minimaal 5% van de loonsom, door middel van arbeidsovereenkomsten, inzet voor mensen met een (arbeids-)beperking.

De Gele ster nummer 1

Deze ster kunt u zich toebedelen als u structureel vorm geeft, binnen uw mogelijkheden, aan Sociaal Ondernemen. Daarbij maakt u gebruik van arbeidsovereenkomsten, de inhuur van mensen met een arbeidsbeperking, het verlenen van opdrachten aan Sociale Ondernemingen en eventueel sponsoring van Sociale Ondernemingen of activiteiten ten behoeve van Sociale Ondernemingen.

Het totaal komt overeen met meer dan 5% van de loonsom.

De Gele ster nummer 2

Deze ster kunt u zich toebedelen als u minder dan 5% van de  loonsom inzet en voldoet aan de omschrijving van ster nummer 1.

De Gele ster nummer 3

Deze ster kunt u zich toebedelen als u af en toe gebruik maakt van de mogelijkheden zoals genoemd bij gele ster nummer 1.

De groene ster

De Groene ster: deze wordt verstrekt aan Maatschappelijke Ondernemingen: zijn bedrijven/projecten/activiteiten waarbij mensen productie maken of diensten leveren die niet direct tot loonvorming leiden. Hierbij staan zaken als zinvolle dagbesteding, lerenwerken, arbeidsgewenning, enz. centraal.
Maatschappelijk Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheden van de webwinkel www.SONwinkel.nl.

Het uitgangspunt is dat bedrijven/ondernemingen zichzelf voorzien van een ster (geen ster behoort ook tot de mogelijkheden). In het
profiel van een bedrijf wordt toegelicht hoe deze ster is verworven. Een ster kan ter discussie komen te staan. Externe partijen kunnen argumenteren dat er sprake is van een verkeerde ster. Het is aan de onderneming om de kritiek te wegen en te betrekken bij een nieuwe afweging. Gedurende een periode van maximaal 6 weken zal achter de ster een “sticker” met het woord discussie
worden vermeld.

Het is raadzaam dat een ondernemer bij het toekennen van een ster zijn medewerkers en klanten betrekt zodat de ster een juiste waarde straalt.

Sociaal Ondernemen is een breder begrip dan hier wordt gebruikt.

  • Sociaal Ondernemen wordt ook betrokken op het ondernemen in het buitenland waarbij ondernemers/ondernemingen vanuit Nederland bijdragen aan het ondernemerschap in deze landen.
  • Sociaal Ondernemen wil vorm geven aan de P van People in het rijtje Profit, Planet en People. Waarbij dan ook niet alle
    aspecten van People aan de orde zijn. Het gaat hier vooral om de mate waarin mensen met een (arbeids-)beperking participeren op de arbeidsmarkt.
  • Ondernemers geven aan dat het in dienst hebben van medewerkers kan worden gezien als Sociaal Ondernemen en dat daarom een apart “etiket” niet wenselijk is of zelfs ondernemers ten onrechte in een kwaad daglicht stelt.
  • Oog hebben voor mensen met een arbeidsbeperking en dat ook waar maken in de realiteit is een belangrijk aspect van
    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Voorbeeld van een Gouden Ster:

De Sociale Werkvoorzieningen verdienen een Gouden ster. Zij hebben voor het grootste deel mensen met een arbeidsbeperking in dienst, leveren producten en diensten tegen concurrerende prijzen en voeren een op mensontwikkeling gericht personeelsbeleid.

Valid Expres, koeriersdiensten, vervoert pakketen met een boodschap. Het personeel bestaat uit mensen met een arbeidshandicap.

Voorbeeld van een Gele ster met nummer 1

Bij ons zijn op dit moment geen bedrijven bekend die deze ster verdienen.

Voorbeeld van een Gele ster met nummer 2

Een supermarktketen voert het beleid om per filiaal 1 medewerker vanuit een bijzondere doelgroep, meestal een Wajonger, een
arbeidsovereenkomst te bieden. Het gaat totaal om veel medewerkers, maar komt lang nog niet in de buurt van de 5% norm. Daarnaast ondersteunt de supermarktketen verschillende initiatieven die bijdragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een (arbeids-) handicap.

Voorbeeld van een Gele ster met nummers 3

Een uitzendorganisatie ondersteunt mensen met een (abeids-)handicap bij het vinden en behouden van een baan.

Voorbeeld van een Groene ster

Een BuurtBeheerBedrijf dat zich richt op dienstverlening aan ouderen en mensen met een beperking zoals het onderhouden van een tuin, klussen in en aan de woning, enz.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *