Onderhanden werk

Consultant MijnDomein

In februari 2012 ben ik mijn werkzaamheden, als consultant, voor mijndomein.nl gestart. Mijn domein is één van de grootste webhostingsbedrijven van Nederland. Net in het voorjaar van 2012 hebben zij de grens van 500.000 websites gepasseerd.Als extra dienst bieden zij mogelijheden om via de websitemaker een website te maken en beheren. Daarvoor wordt een cursus aangeboden.

Om www.mijndomein.nl onder de aandacht te brengen van het publiek hebben zij het concept van de rijdende abri ontwikkeld. Particulieren leasen, de goedkoopste, auto. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat bedrijven reclame kopen op de auto’s.

Onderzocht wordt, met importeurs, of ook 45kilometer voertuigen onderdeel kunnen worden van het aanbod. Op deze wijze kunnen ouderen zonder rijbewijs, maar met brommer-rijbewijs hun mobiliteit vergroten.

Ook wordt onderzocht of gemeenten, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, mogelijkheden kunnen bieden.

Als derde aspect wordt onderzocht of er een verbinding kan worden gemaakt tussen een grotere mobiliteit en werken, kansen op de arbeidsmarkt

Sociaal Ondernemen Nederland

Een groot vraagstuk voor de komende tijd is hoe we, de samenleving, mensen met een beperking betrekken bij de arbeidsmarkt.

Op basis van mijn achtergrond/ervaring wordt met een aantal partijen gewerkt aan het realiseren van de webpagina www.sociaalondernemennederland.nl en de webwinkel www.sonwinkel.nl

SONwinkel is een winkel waar sociaal en maatschappelijk ondernemers de gelegenheid wordt geboden om hun producten aan te bieden aan het publiek.

SociaalOndernemenNederland is een pagina waarbij producten en diensten worden aangeboden waarbij bedrijven de klantengroep is (business tot bussiness).

Beide hebben tot doel de werkgelegenheid van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen.

Aanbestedingen Welzijn

Het Nieuwe Welzijn.

Een aspect is dat overheden welzijn aanbesteden, meestal gepaard gaande met bezuinigingen. Er is sprake van “ouderwets” aanbesteden en bestuurlijk aanbesteden.

Daarnaast heeft de aanbesteding veel aandachtvelsen (domeinen) waarbij naast Welzijn, ook (jeugd)zorg en (arbeids-)participatie aan de orde is. Vanaf 1-1-2013 zal na de overheveling van taken vanuit de AWBZ, naar de gemeente, een veel bredere Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) actueel zijn.

Door een brede kennis van wet- en regelgeving en ervaring ben ik betrokken, met partners, bij aanbestedingen.

In het ene geval ben ik uitgenodigd door mogelijke partners en in het andere geval zoek ik partners/werk ik aan een consortium dat kan meedingen in de aanbesteding.

Anoniem Melden

Met Anoniem Melden hebben we de mogelijkheid gemaakt om ten behoeve van bedrijven, organisaties en overheden anoniem melden een plaats te geven.

Er zijn tal van zaken die om wat voor reden dan ook niet worden gemeld. Dat kan zijn omdat de moed niet aanwezig, of omdat iemand weet dat dit verregaande consequenties, voor de melder, kan hebben.

Toch zijn deze zaken van een te groot belang, zeker als er sprake is van mogelijke slachtoffers.

Er wordt veel gesproken in de wandelgangen, er is sprake van een informeel circuit, zaken behoeven een onafhankelijke beoordeling, enz.. Door anoniem te melden kan een klacht melding, vraag worden gewogen en indien nodig voorzien van een actie. Ook deze informatie kan bijdragen aan een gezonde en succesvolle organisatie.

Lees meer