Over mij

Ik ben mijn carrière begonnen als opbouwwerker in Groningen (de Hoogte). Naast mijn opbouwwerk functie heb ik diverse kort lopende opdrachtenuitgevoerd. Ik heb in 1990 de overstap gemaakt naar Rotterdam om daar als coördinerend opbouwwerker aan de slag te gaan.

Al snel ben ik daar betrokken geraakt bij werkgelegenheidsvraagstukken. Ik heb bijgedragen aan het opzetten van projecten en de ontwikkeling van individuele trajecten. Ik heb ruim 16 jaar leiding gegeven, algemeen directeur,  aan een complexe organisatie waarin lerenwerken en commercieel handelen hand in hand moesten gaan. De complexiteit was ook aanwezig omdat de organisatie in diverse branches actief was en we een brede doelgroep kende als medewerkers.

Mijn sterke kanten zijn om nieuwe kansen te zien en te ontwikkelen tot bruikbare projecten. Daarbij ook oog hebbend voor de verborgen(?) talenten van individuele medewerkers.

Het binden van mensen aan de organisatie(-doelstellingen) en (leren) samenwerken heeft centraal gestaan in mijn werk.

Centraal in mijn werk staat het laten participeren van mensen in arbeidsmatige processen, dit voor de eigen ontwikkeling en zodanig dat er een bijdrage wordt geleverd aan de samenleving.

In de organisatie kwamen veel geldstromen samen, naast de omzet van de bedrijven, die dienden te leiden tot een gezonde bedrijfsvoering.

Een kracht is om mogelijkheden vanuit andere domeinen te zien en te gebruiken in de eigen organisatie en daar waar mogelijk tot nut van alle betrokkenen.

Ik ben goed op de hoogte van wet- en regelgeving op het terrein van zorg, welzijn en participatie/re-integratie. Mijn specialisatie ligt op het terrein van de Wet Werken naar Vermogen (per 1-1-2013 voorheen Wajong, Wet Sociale Werkvoorziening, WWB) en zinvolle dagbesteding, met een arbeidsmatig karakter.

Mijn mogelijkheden liggen op het terrein van

-Interim management
-Projectontwikkeling gericht op participatie op de arbeidsmarkt.
-Het doorlichten van bestaande projecten/bedrijvigheid
-Het verbinden van partijen aan projecten/bedrijvigheid
-Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
-Projecten waar je nooit aan dacht, maar toch bleken te   kunnen

Lees meer